Je woont best wel prettig in een huis van de woningbouwvereniging PRÉ wonen, maar er zijn wel eens van die kleine maar soms ook grote irritaties die je al tijden bezig houdt.

Ik zal wat voorbeelden noemen.

  • Irritatie : Je vraagt je steeds maar af waarom je buurman zijn fiets op de galerij plaatst. Hij weet dat dit niet toegestaan is en je hebt hem verteld dat bij een eventuele doorloop met een brancard er een probleem kan ontstaan. Aanspreken helpt niet maar als er een BC is dan kun je dit met elkaar bespreken hoe je zoiets kunt oplossen.
  • Servicekosten: Vooraf wordt de eindafrekening van de jaarlijkse servicekosten ter goedkeuring aangeboden bij de BC. Dus is er een mogelijkheid om tijdens het jaarlijks overleg met PRÉ wonen hierover te onderhandelen.
  • Onderhoud: Er zijn klachten over het schoonmaken van diverse delen van de flat.
    Als BC is het mogelijk om met PRÉ Wonen en de buurtbeheerders te overleggen om tot verbetering te komen.
  • Renovatie: Bij een grote renovatie zal er met de BC overleg plaatsvinden over de uitvoering hiervan.
  • Service: Ik heb een defecte thermostaatkraan en geef dit door als reparatieverzoek aan PRÉ Wonen. Ik krijg de vraag, heeft u een onderhoudsabonnement? Waarom moet ik een onderhoudsabonnement hebben? Even informeren bij de BC.

En zo zijn er vele voorbeelden te noemen waarbij een Bewonerscommissie een belangrijke rol kan spelen tussen de woningbouw en bewoners. Daarom is het van groot belang dat er in ieder complex een Bewonerscommissie aanwezig is.

Dus sta op en verenig u.

Als u door dit bericht geïnteresseerd en enthousiast bent geworden, neem dan eens contact met ons op. U staat niet alleen. Alle BC`s krijgen een kleine vergoeding en worden ondersteunt door het HUURDERS PLATFORM ZANDVOORT ( HPZ).

Neem contact met ons op:
www.hpzandvoort.nl
of secretariaathpz@gmail.com
Cor Haagsman

Iedere 1e maandag van de maand houdt het Huurders Platform Platform, i.v.m. Corona, telefonisch spreekuur van 10:00 – 12:00.
Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 06 444 718 42 of  06 55 727 905.
Tevens kunt u per email contact opnemen op secretariaathpz@gmail.com

Per 2020 zijn de ‘inkomensgrenzen’ voor huurtoeslag geen harde grenzen meer. Vroeger verviel je recht op huurtoeslag als je inkomen nét boven de grens raakte. Dat is nu niet meer zo. Als je inkomen een beetje hoger is (of wordt)  kun je toch nog huurtoeslag krijgen.

Klik op de link voor het overzicht: https://www.woonbond.nl/beleid-belangen/huurtoeslag/inkomensgrens

Huurders geven aan wat zij belangrijk vinden
Woonstichting De Key wil haar woningen graag overdragen aan een woningcorporatie die actief is in de regio Zuid-Kennemerland. Maandagavond 30 september bezochten ruim 200 huurders de informatiebijeenkomst die werd gehouden in het NH Hotel. De huurders zijn geïnformeerd over welke stappen De Key en Huurders Platform Zandvoort (HPZ) hebben gezet en er is gevraagd welke punten de huurders belangrijk vinden bij de selectie van een andere woningcorporatie.

Voor u verandert er niets
Dat De Key mogelijk uit Zandvoort vertrekt, wordt uitgelegd door Leon Bobbe, bestuurder van Woonstichting De Key: “Wij zijn op zoek naar een geschikte corporatie die ál ons bezit in Zandvoort overneemt, als dat niet lukt dan blijven wij in Zandvoort. Verkoop aan commerciële beleggers is niet aan de orde”. Er hebben vier corporaties interesse: PréWonen, Elan Wonen, Brederode Wonen en Woonzorg Nederland. Leon Bobbe benadrukt dat er voor de huurders niets verandert: ”U blijft gewoon in uw woning wonen. Uw huur blijft hetzelfde en u kunt gewoon reparatieverzoeken blijven doen”.

Aanwezige huurders hebben gestemd
De Key en HPZ wilden weten wat de huurders belangrijk vinden bij de selectie van een andere woningcorporatie. De huurders stemden over wat zij erg belangrijk (gele stemkaart) en minder belangrijk (blauwe stemkaart) vinden. “Alles is belangrijk!” werd als eerste geroepen in de zaal. Na alle stemrondes bleek dat betaalbaarheid en onderhoud voor veel huurders erg belangrijk te zijn, gevolgd door nieuwbouw van sociale huurwoningen. Andere onderwerpen waarover werd gestemd, waren de dienstverlening inclusief kwaliteitseisen en duurzaamheid.

Huurders Platform Zandvoort
Aan het eind van de avond gaf Pier Aldershof, voorzitter van Huurders Platform Zandvoort aan dat HPZ de punten van de huurders meeneemt in de gesprekken met De Key. Binnenkort zal hij ook de bewonerscommissies verder bijpraten. Als u als huurder nog iets wilt meegeven aan HPZ kan dat tijdens het vaste inloopspreekuur op de 1e maandag van de maand tussen 9.00 – 11.00 uur bij Pluspunt, op de website https://hpzandvoort.nl/ of via het e-mailadres van HPZ secretariaathpz@gmail.com

De komende tijd starten de gesprekken met verschillende woningcorporaties. Begin april 2020 verwacht De Key u weer te kunnen informeren.

De Key is van plan de woningvoorraad in Zandvoort over te dragen aan een andere corporatie. Het Huurders Platform Zandvoort (HPZ) is gevraagd mee te doen aan een verkenning. HPZ is op die uitnodiging ingegaan.

In de afgelopen maanden is een aantal keren overlegd over de opzet. Een belangrijke voorwaarde van HPZ was dat alle huurders gelegenheid moesten krijgen te reageren op de plannen van De Key. Die gelegenheid moest al aan het begin van het proces worden geboden. Aan deze voorwaarde wordt nu voldaan.

Alle huurders zijn uitgenodigd voor een informatieavond op 30 september 2019. De bijeenkomst begint om 19.00 uur in het NH Hotel in Zandvoort, Burg. Van Alphenstraat 63.

Tijdens deze avond kunnen de huurders naar voren brengen wat zij belangrijk vinden. HPZ vindt bij de beoordeling van een nieuwe coporatie een aantal punten van bijzonder belang. Wat kan de nieuwe corporatie betekenen als het gaat om bijvoorbeeld de betaalbaarheid van de huren,
onderhoud en renovatie, nieuwbouw, dienstverlening? HPZ wil graag van de huurders horen of ze het daarmee eens zijn en is benieuwd naar andere punten die de huurders belangrijk vinden. In het vervolg van het proces zal HPZ zich ervoor inzetten dat ook met die punten rekening wordt gehouden.

HPZ roept de huurders op de bijeenkomst op 30 september te bezoeken. Vergeet niet u aan te melden via zandvoort@dekey.nl