Een bewogen jaar

Het jaar 2023 is een jaar geweest voor het HPZ, waarin veel gebeurd is. Onze voorzitter, de heer Pier Aldershof, heeft door medische redenen zijn voorzittershamer in de wilgen moeten hangen. Gelukkig heeft Teresa Mok het voorzitterschap eerst voorlopig en later definitief overgenomen. Ook secretaris Ab van der Neut nam afscheid. Gelukkig nam Wijnand Burger, die in de loop van het jaar als bestuurslid was toegetreden, het secretariaat onder zijn hoede en kwam de heer Joop Berendsen als adviseur ons team versterken. Cor Haagsman nam afscheid, maar is gelukkig weer teruggekeerd als bestuurslid.

Woningtekort

Tot zover de personele wisselingen. In Zandvoort is, net als in de rest van ons land, een groot woningtekort. We hebben ons ingezet om spoed te zetten achter de vele nieuwbouwprojecten zoals “De Curiedex”, het Entreegebied, de voormalige Mariaschool en de Duinwachter. Ook volgen we de ontwikkelingen van de bouw op de plaats van manege Rückert op de voet.

Participatie

We hebben deelgenomen aan de totstandkoming van de prestatieafspraken en we worden betrokken bij het huurbeleid van Pré Wonen. We zijn dus op vele terreinen bezig geweest om de belangen van onze huurders veilig te stellen. We proberen door concrete maatregelen het woningbestand brandveilig te krijgen.

Energiecrisis

Pré Wonen wil in zijn woningbestand geen huizen meer hebben met energielabels E, F, en G. Daardoor worden straten stuk voor stuk aangepakt. Op het ogenblik is de Vondellaan en de A.J. van de Molenstraat aan de beurt. Andere straten met huizen met E, F, en G labels zullen voor 2030 volgen. Hier zal Pré Wonen veel geld voor moeten uittrekken. Wij volgen dit proces op de voet en proberen te bemiddelen bij eventuele klachten en problemen, die niet door de aannemer of Pré Wonen opgelost worden.

Betonrot

In de loop van het jaar is betonrot geconstateerd bij de flats in de Lorentzstraat. De balkons werden met spoed gestempeld (ondersteund). Natuurlijk gaf dit hinder en overlast bij de huurders. Wij hebben ervoor gezorgd dat er een goede communicatie was tussen de bewoners en Pré Wonen en aannemer. Ook hebben we bemiddeld bij de klachten, die bij zo’n probleem natuurlijk onvermijdelijk zijn. Hoe dit verder gaat is op dit moment nog niet bekend.

Toekomstvisie

Natuurlijk gaan we door met onze hoofdtaak: het bemiddelen tussen huurders en Pré Wonen, als er geen oplossing gevonden wordt voor het probleem. Maar ook algemenere problemen zullen onze aandacht vereisen. Er komt bijvoorbeeld een richtlijn die aangeeft dat scootmobiels niet meer geplaatst mogen worden in de entrees van flats. Ook komen er steeds meer maatregelen, die genomen moeten worden in verband met de klimaatproblematiek. Wij zullen alles nauwlettend in de gaten houden en zo nodig ingrijpen.