Opvangplekken

Bron: Zandvoortse krant

Huurders Platform Zandvoort heeft in een brief aan het college en de gemeenteraad de zorg uitgesproken dat asielzoekers en Oekraïners mogelijk worden opgevangen op plekken die al aangewezen zijn als potentiële bouwlocaties. Met name het Curidex-terrein aan de Noorderduinweg en manege Rückert worden daarbij genoemd. ,,We hebben niets tegen het opvangen van mensen, maar het zou niet moeten gebeuren op geplande bouwlocaties,’’ aldus voorzitter Teresa Mok. ,,Er moeten snel huizen in Zandvoort worden gebouwd, zowel in de sociale als de vrije sector.’’

Vooralsnog is het nog volstrekt onduidelijk waar de opvang dan wel moet worden gerealiseerd. In een eerder stadium is alleen P-Zuid als serieuze optie door het College genoemd. Mok: ,,De plek waar nu Oekraïners tijdelijke huisvesting hebben zou volgens de prestatieafspraken op 1 juli van dit jaar beschikbaar komen voor woningbouw. De harde toezegging van B&W is nu dat de locatie Curidex op 1 juli 2025 vrijgemaakt wordt voor de start van woningbouw. We willen niet dat de bouwplannen ernstig vertraagd worden door een jarenlange opvang. Want dan stopt ook de doorstroming.’’

In het kader van de spreidingswet wil het College eerst in gesprek met buurgemeenten over de exacte aantallen asielzoekers, statushouders en Oekraïners. De gemeenteraad spreekt zich dinsdag uit over een aantal genoemde opties tot uitruil. Pas 1 november moet er duidelijkheid komen over mogelijke locaties en als Zandvoort er de komende maanden niet zelf uitkomt worden deze door de overheid aangewezen. ,,We willen de raad er met deze brief alleen op attenderen dat er gekeken moet worden naar gebieden waar geen woningbouw is gepland,’’ aldus Mok.

De voorzitter van het Huurders Platform Zandvoort weet zich gesteund door meerdere raadsleden. Fractievoorzitter Ralph Endstra (CDA): ,,Er moeten geen bouwlocaties worden opgeofferd, daar is de coalitie het ook wel over eens. Waar dan wel is een goede vraag, het zal niet makkelijk worden. Maar we moeten wel proberen de regie in eigen handen te houden.’’ Maaike Koper (PvdA): ,,We hebben de trein destijds gemist met P-Zuid. Het College heeft verzuimd deze locatie verder uit te werken. Maar wij vinden ook dat opvang niet ten koste mag gaan van potentiële bouwlocaties.’’