Bewonerscommissies

De Bewonerscommissie

Het is belangrijk dat huurders meepraten over het doen en laten van Pré Wonen. Dit kan door een bewonerscommissie op te richten.

Vaak wordt een bewonerscommissie opgericht voor een bepaald complex woningen. In Zandvoort zijn er 10 bewonerscommissies actief.

Minstens eenmaal per jaar moet Pré Wonen overleg voeren met de bewonerscommissies. Pré Wonen is verplicht de bewonerscommissies te informeren over de zaken die van belang zijn voor de huurders van het complex.

De plicht tot informatie van de bewonerscommissies staat in de wet. Daarin staat ook een lijst onderwerpen die daar in ieder geval onder vallen.

Genoemd worden onder andere:

 • beheer en onderhoud van het complex, denk bijvoorbeeld aan de schoonmaak;
 • servicekosten;
 • leefbaarheid, ook in de buurt van het complex.

Een goed voorbeeld betreft de servicekosten. Als Pré Wonen het pakket wil wijzigen moet dat aan de bewonerscommissie voorgelegd worden. De commissie kan dan overleggen met Pré Wonen en advies uitbrengen. Het servicekostenpakket mag daarna pas gewijzigd worden als 70% van de huurders daarmee hebben ingestemd.

HPZ vindt bewonerscommissies heel belangrijk. Het roept actieve huurders van complexen op een commissie op te richten. Drie actieve bewoners van een complex zijn voldoende om een commissie te vormen.

HPZ ondersteunt de huurders bij de oprichting van een bewonerscommissie door ze te adviseren over de stappen die ze kunnen ondernemen.

Belangstellende huurders kunnen contact opnemen met HPZ. Dat kan door een bericht via de website (zie onder Contact), maar ook via het spreekuur.

Bewonerscommissies hebben stemrecht in de ledenraadsvergaderingen van Huurderskoepel Arcade. Ook verleent Arcade financiële ondersteuning aan bewonerscommissies.

Kortom: richt bewonerscommissies op!

Overzicht van Bewonerscommissies in Zandvoort 

Voor info en vragen over de bewonerscommissie, gelieve contact opnemen met het secretariaat via het contact formulier of e-mail secretariaathpz@gmail.com

 • Bewonerscommissie De Blauwe Flat, Flemingstraat
 • Bewonerscommissie De Groene Flat, Celsiusstraat
 • Bewonerscommissie De Gele Flat, Flemingstraat
 • Bewonerscommissie De Schelp
 • Bewonerscommissie Gasthuishofje
 • Bewonerscommissie LDC
 • Bewonerscommissie Lorentzstraat 42-148, 23-179
 • Bewonerscommissie Sophiaweg
 • Bewonerscommissie Willem Gertenbachstraat 1-43
 • Bewonerscommissie Zorg aan Zee