Scootmobielen mogen niet meer in de openbare ruimte opgeladen worden

Vanaf 1 januari 2024 is het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) gewijzigd. Dit is een gevolg van het in werking treden van de omgevingswet. Vanaf die datum is het verboden om scootmobielen en andere brandgevaarlijke objecten op te laden in de openbare ruimte vanwege brandgevaar. De openbare ruimte bestaat meestal uit de portieken in een flat, waar trappen en liften aanwezig zijn. Als de scootmobielen een vluchtweg belemmeren, was het stallen daarvan natuurlijk al langer verboden.

Voorlichting

De brandweer verzorgt voorlichting over brandveilig gebruik van complexen en voert hierop controles uit. Voor veel Zandvoortse complexen geldt dat Pré Wonen de eigenaar is. Zij onderzoeken op dit moment voor hun complexen wat de gevolgen en mogelijke oplossingen zijn. Er zijn al een aantal mensen die recht hebben op een scootmobiel via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), maar deze niet krijgen, omdat ze de scootmobiel niet veilig kunnen opladen.

Oplossingen

Mensen met een scootmobiel zijn vaak slecht ter been. Ze willen dus hun scootmobiel zo dicht mogelijk bij hun huis parkeren. Mogelijke oplossingen zijn: De scootmobielen op te laden in een brandveilige of brandvertragende box in de openbare ruimte als zij niet de vluchtweg blokkeren. Als dat niet mogelijk is: De scootmobiel opladen in de tuin of naaste omgeving in een brandveilige box. Een derde mogelijkheid is de scootmobiel stallen op een parkeerplaats op de openbare weg. Er kunnen op één parkeerplaats twee scootmobielen gestald worden. Als alle mogelijkheden uitgeput zijn, moet uiteindelijk gezocht worden naar een andere woning, waar de scootmobiel wel veilig opgeladen kan worden.

Afspraken

PréWonen heeft met de gemeente en brandweer afgesproken dit probleem op te pakken en voor hun huurders naar oplossingen te zoeken.