Over ons

Waarom het Huurders Platform Zandvoort?

In mei 2013 is in Zandvoort het Huurders Platform Zandvoort (HPZ) opgericht. Het platform vertegenwoordigde destijds de huurders van Woonstichting De Key.

HPZ functioneerde als een regionale afdeling van Huurderskoepel Arcade. De voorzitter van HPZ was ook lid van het algemeen bestuur van Arcade.

Per 1 december 2020 heeft De Key het woningbezit in Zandvoort overgedragen aan de Stichting Pré Wonen te Haarlem. Met de overdracht verviel ook de relatie tussen HPZ en Arcade.

HPZ blijft ook bij Pré Wonen de belangen van de huurders in Zandvoort vertegenwoordigen. De inzet is gericht op zowel de individuele huurders als de bewonerscommissies. Regelmatig wordt overleg gepleegd met Pré Wonen; daarbij komen aan de orde onderwerpen als onderhoud, serviceverlening, schoonmaakcontracten, etc. Ook wordt enkele malen per jaar bestuurlijk overleg gevoerd met de gemeente.

Jaarlijks worden tussen Pré Wonen, gemeente Zandvoort en HPZ afspraken gemaakt. In deze Prestatieafspraken wordt het beleid vastgelegd. Als Pré Wonen nieuw beleid wil vaststellen of bestaand beleid wil wijzigen, moet eerst advies gevraagd worden aan HPZ.

Wij van HPZ vormen een groep enthousiaste huurders die iets wat wij graag stimuleren onder het motto SAMEN STERK.

HPZ heeft goede contacten in de gemeenteraad van Zandvoort, iets wat belangrijk kan zijn bij het vastleggen van bijvoorbeeld de Prestatieafspraken.

Zandvoort is een dorp met een specifieke cultuur, kleinschalig, met een ons-kent-ons-mentaliteit. De lijnen zijn kort doordat veel mensen elkaar kennen. Het is tenslotte een dorp, dat zijn eigen identiteit wil behouden. Wij proberen met onze inzet ook invulling te geven aan die wens.

KORTOM, WIJ GAAN ER VOOR!

Zandvoort, februari 2021.