Camera-deurbellen zijn voortaan verboden


Volgens de nieuwe algemene huurvoorwaarden die per 1 april 2024 ingaan, is het verboden om camera-deurbellen en andere beveiligingscamera’s aan uw huis te hangen. Dit mag alleen als Pré Wonen u hiervoor toestemming heeft geven.

Elektrische fietsen opladen
Volgens dezelfde nieuwe algemene huurvoorwaarden mogen elektrische fietsen niet meer in de berging of schuur opgeladen worden. Ook andere elektrische apparaten mogen niet meer in de berging gebruikt of opgeladen worden.

De nieuwe algemene huurvoorwaarden
Dit zijn enkele bepalingen die volgen uit de nieuwe algemene huurvoorwaarden, die volgens Pré Wonen per 1 april 2024 ingaan en gelden voor alle huurders van Pré Wonen. Er zijn nog meer wijzigingen van de voorwaarden. Deze algemene huurvoorwaarden kunt u vinden op de website van Pré Wonen. https://www.prewonen.nl/over-ons/nieuws/nieuwsbericht/let-op-we-veranderen-de-algemene-huurvoorwaarden

Vraagtekens
Maar wij als het Huurders Platform Zandvoort (HPZ) zetten daar de nodige vraagtekens bij. In de huurcontracten die afgesloten zijn met de vorige wooncoöperatie De Key, staat geen bepaling dat de algemene huurvoorwaarden gelden. Pré Wonen kan volgens het HPZ nooit eenzijdig het huurcontract wijzigen, als daarin niet wordt gesteld dat de algemene huurvoorwaarden gelden. Wij gaan hier met Pré Wonen over in gesprek en laten u weten hoe deze gesprekken aflopen.

Scootmobielen

Als elektrische fietsen niet meer in de berging of schuur opgeladen mogen worden, hoe zit dat dan met de scootmobielen, vroeg het HPZ zich af? Ook hier geldt hetzelfde brandgevaar als met elektrische fietsen. Verschillende bewoners mogen hun scootmobiel niet meer in openbare ruimtes opladen wegens brandgevaar. Als het nu ook niet meer in de berging of schuur mag, wordt deze problematiek alleen maar groter. Ook hierover gaan we in gesprek met Pré Wonen en laten u weten hoe deze gesprekken verlopen.

Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV)

Ook op het punt van de Zelf Aangebrachte Voorzieningen verschillen we van mening met Pré Wonen. Onze vorige coöperatie De Key gaf vaak toestemming om een ZAV aan te brengen. Daar maakte ze in hun administratie geen aantekening van. Toen Pré Wonen de huizenvoorraad van De Key overnam, is er onduidelijkheid ontstaan. Bij het beëindigen van een huurcontract kan Pré Wonen eisen dat de woning in de oude staat wordt opgeleverd. Maar het HPZ meent dat alle ZAV, die met toestemming van De Key zijn aangebracht, niet op de vertrekkende huurder verhaald mogen worden. Ook over de ZAV zijn we in gesprek met Pré Wonen. Wordt vervolgd zullen we maar zeggen en we houden u op de hoogte.