Commissievergadering woensdag 9 april 2024

Geacht College,

Zandvoort, 12 april 2024.

Uit de commissievergadering van de afgelopen woensdag 9 april hebben wij begrepen dat de Gemeente Zandvoort op zoek is naar locaties waar in het kader van de zg Spreidingswet tijdelijke opvang / huisvesting geregeld kan worden voor Statushouders, Asielzoekers en Oekraïners.

Hierbij zijn ook locaties genoemd die al aangewezen zijn als potentiële bouwlocaties zoals de Curidex en wordt mogelijk gedacht aan potentiële bouwlocaties zoals Manage Ruckert.

Middels deze brief willen wij als belangenorganisatie van huurders in Zandvoort onze zorg uitspreken ten aanzien van het op deze wijze eventueel langjarig bezet houden van deze locaties waardoor ( al ) geplande bouw van woningen, zowel in de sociale als in de vrije sector, serieuze vertraging oploopt.

Zoals u bekend ligt er een harde toezegging van het College dat op 1 juli 2025 de locatie Curidex vrijgemaakt wordt voor de start van woningbouw door Pre Wonen. In de prestatieafspraken voor jaar 2023 en 2024 was deze datum vastgesteld op 1 juli 2024.

Gezien de grote behoefte aan woningen voor Zandvoorts ingezetenen en voor te plaatsen Statushouders, gaan wij er van uit dat de Gemeente ook haast maakt met de ontwikkelen van plannen tot bebouwing voor het terrein rond de Manege Ruckert.

Naar onze mening betekent nieuwbouw ook doorstroming van huurders naar meer passende woningen waardoor mede aan een behoefte wordt voorzien.

Graag vernemen wij van u of u :

1 de harde toezegging dat de Curidex per 1 juni 2025 vrij gemaakt wordt voor woningbouw nog gestand doet.

2 er zorg voor wil dragen dat het terrein rond Manege Ruckert niet langjarig beschikbaar is als opvanglocatie waardoor bouwplannen ernstig vertraagd worden.

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. Uiteraard zijn wij graag bereid eventuele vragen over deze brief te beantwoorden.

Met vriendelijke groet

Huurders Platform Zandvoort

Teresa Mok (voorzitter)