Nieuwe aannemer voor reparaties in Zandvoort

Per 1 januari 2024 is er een nieuwe aannemer in Zandvoort gecontracteerd door PréWonen
om de reparatieverzoeken af te handelen. Het is de firma Van Lith uit Beverwijk. De firma
werkte al eerder voor PréWonen in Beverwijk. Omdat ze daar nog enkele klussen moeten
afronden en de oude aannemer in Zandvoort de laatste maanden wat achter raakte met zijn
reparaties, is er een achterstand ontstaan. Ook nam het aantal reparatieverzoeken licht toe in
de laatste maanden. Gelukkig gaat het langzaamaan beter, maar heeft Van Lith wel extra tijd
nodig om de reparatieprocedure op orde te brengen.

Communicatie
We hebben PréWonen er op gewezen dat de communicatie hierover beter moet. Bij een
reparatiemelding krijgt de huurder bericht dat binnen twee werkdagen de aannemer contact
met hem zal opnemen. Dit wordt echter niet gehaald. Sommige huurders horen na een
melding helemaal niets. Als zij dan actie ondernemen via de website van PréWonen krijgen
zij het telefoonnummer van de aannemer. Als ze de aannemer bellen worden ze direct
geholpen. Dit is dus wel weer positief. De aannemer Van Lith is bereikbaar op het nummer
088-77 00000
, kies hierna optie 1 en zij kunnen u vragen beantwoorden.

Evaluatie
In het derde kwartaal zal er een evaluatie plaats vinden over de ervaringen van het eerste jaar. Ook vind er een tevredenheidsonderzoek plaats. Wij gaan dit volgen en zullen de cijfers via deze website
aan u tonen.