Asbest

HPZ heeft de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor de aanwezigheid van asbest in woningen van De Key. Het gaat om de woningen die voor 1994 zijn gebouwd. Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid als er in geboord en gezaagd wordt. Daarom moeten de bewoners weten of er asbest in hun woning is verwerkt.HPZ heeft … Lees meer

Getekende Prestatieafspraken

In oktober 2016 is op de site aandacht geschonken aan de Prestatieafspraken. Een aantal belangrijke punten is daarbij toegelicht. Met behulp van de volgende link kan het volledige, ondertekende, document worden geopend. Prestatieafspraken Getekend.pdf  

Prestatieafspraken

In het voorjaar van 2016 is de Gedeelde Visie Wonen In Zandvoort 2016 – 2020 vastgesteld. De woonvisie is een gezamenlijk product van de gemeente, de Key en Huurders Platform Zandvoort-Arcade (HPZ).

De samenvatting van deze visie staat op onze website.

De Key heeft vervolgens een portefeuillestrategie opgesteld. Deze bevat een visie op het woningbezit in Zandvoort en is opgesteld na overleg met gemeente en HPZ.

Deze visie heeft betrekking op de komende tien jaar.

In de portefeuillestrategie is onder andere vastgelegd dat het aantal sociale huurwoningen gelijk blijft.

Lees meer

Straat in het zonnetje

Flatbewoners zetten straat in het zonnetje http://www.dichtbij.nl/zuid-kennemerland/regio/artikel/3620601/flatbewoners-knappen-eigen-straat-op.aspx