VOORTGANG PROJECT TOEKOMST WONINGBEZIT ZANDVOORT

De Key is van plan het woningbezit in Zandvoort af te stoten aan een andere woningcorporatie. HPZ is gevraagd mee te werken aan het overleg met geïnteresseerde woningcorporaties. Aan HPZ is een vetorecht toegekend. Dit komt erop neer dat de overdracht niet doorgaat als geen enkele corporatie acceptabel is voor HPZ. Het woningbezit blijft dan … Lees meer

De Key is van plan het woningbezit in Zandvoort af te stoten

De Key is van plan het woningbezit in Zandvoort af te stoten. De huurders zijn hierover geïnformeerd. Per brief heeft De Key het Huurders Platform Zandvoort (HPZ) een voorstel gedaan over de aanpak. In de komende weken zal HPZ een standpunt bepalen over het voorstel. De brief aan HPZ kan via onderstande link geopend worden. … Lees meer

Een leefbare stad

Minister Kajsa Ollongren (D’66) wil de regels voor de bouw versoepelen om met name de bouw in het groen aan de stadsranden mogelijk te maken. “Er moet meer in ’het groen’ aan de rand van de stad worden gebouwd. Met de huidige bouwplannen, die voornamelijk over projecten bínnen de stadsgrenzen gaan, redden we het niet.” … Lees meer

Zeepbel

De huizenmarkt in Amsterdam is formeel als zeepbel aangemerkt. Dit blijkt uit de jaarlijkse UBS Global Real Estate Bubble Index, van de Zwitsere bank UBS. Dat betekent dat de huizenprijzen in Amsterdam flink overgewaardeerd zijn. De echte waarde ligt dus flink onder de nu gehanteerde prijzen. Dit geldt eigenlijk ook voor de WOZ, want deze volgt … Lees meer

Artikel: ‘Zorgen om het behoud van de Atelierwoningen Zomerdijkstraat’

Het complex met 32 atelierwoningen aan de Zomerdijkstraat in de Rivierenbuurt is een sleutelwerk in de Nederlandse architectuur. Het werd in 1934 gebouwd geïnspireerd door atelierwoningen van Le Corbusier in Parijs. In 1987 is het complex voor fl. 950.000,- aan de gemeente Amsterdam verkocht. Vervolgens is in 1990 het complex voor het symbolische bedrag van … Lees meer

De stand van zaken van Adviezen van Arcade aan De Key

Op grond van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder is De Key verplicht om Arcade in de gelegenheid te stellen om advies uit te brengen over voorgenomen besluiten met betrekking tot wijzigingen in haar beleid en/of beheer. Ook kan Arcade ongevraagde adviezen uitbrengen indien zij dat nodig vindt. Arcade heeft de afgelopen maanden twee … Lees meer

Coalitie Akkoord

Op 24 mei 2018 verscheen het Amsterdams coalitieakkoord ‘een nieuwe lente, een nieuw geluid’ tussen GroenLinks, D66, PvdA en SP. Tijdens de verkiezingscampagne was de Amsterdamse woningmarkt een gewichtig thema. In het akkoord zien we dit nadrukkelijk terug. Veel belangrijke onderwerpen komen voorbij: duurzaamheid, toerisme, nieuwbouw, studentenhuisvesting, ouderenhuisvesting, het middensegment, verkoop van de sociale voorraad, liberalisering, wooncarrière, … Lees meer

Inschakelen Geschillencommissie Energie heeft zin!

Een voorbeeld van de bewonerscommissie uit Zandvoort Het complex Louis Davids Carré in Zandvoort is voorzien van een collectieve duurzame energie-installatie. Met deze installatie wordt warmte en warm tapwater geleverd. In de Warmtewet zijn regels opgenomen waaraan de leverancier moet voldoen. Onderdeel van de wet is de zogenoemde Compensatieregeling. Bij een storing die langer duurt … Lees meer

Asbest

HPZ heeft de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor de aanwezigheid van asbest in woningen van De Key. Het gaat om de woningen die voor 1994 zijn gebouwd. Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid als er in geboord en gezaagd wordt. Daarom moeten de bewoners weten of er asbest in hun woning is verwerkt.HPZ heeft … Lees meer