VOORTGANG PROJECT TOEKOMST WONINGBEZIT ZANDVOORT

De Key is van plan het woningbezit in Zandvoort af te stoten aan een andere woningcorporatie. HPZ is gevraagd mee te werken aan het overleg met geïnteresseerde woningcorporaties. Aan HPZ is een vetorecht toegekend. Dit komt erop neer dat de overdracht niet doorgaat als geen enkele corporatie acceptabel is voor HPZ. Het woningbezit blijft dan bij De Key.

In de afgelopen maanden heeft HPZ uitvoerig nagedacht en overlegd over zijn rol in het proces. Belangrijk daarbij was de vraag of HPZ besluiten kan nemen die alle huurders aangaan. Na uitvoerig beraad heeft HPZ uiteindelijk besloten positief te reageren op het voorstel van De Key. Wel zijn daarbij kanttekeningen geplaatst over mogelijkheden voor alle huurders een inbreng te leveren.

In de brief aan De Key staat één en ander uitvoerig beschreven. Klik op de volgende link om de brief te lezen:
Brief Proces Zandvoort