De stand van zaken van Adviezen van Arcade aan De Key

Op grond van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder is De Key verplicht om Arcade in de gelegenheid te stellen om advies uit te brengen over voorgenomen besluiten met betrekking tot wijzigingen in haar beleid en/of beheer. Ook kan Arcade ongevraagde adviezen uitbrengen indien zij dat nodig vindt.

Arcade heeft de afgelopen maanden twee gevraagde adviezen en één ongevraagd advies uitgebracht.

Lees meer op de website van Huurdervereniging Arcade