Asbest

HPZ heeft de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd voor de aanwezigheid van asbest in woningen van De Key. Het gaat om de woningen die voor 1994 zijn gebouwd.

Asbest is gevaarlijk voor de gezondheid als er in geboord en gezaagd wordt. Daarom moeten de bewoners weten of er asbest in hun woning is verwerkt.
HPZ heeft er bij De Key op aangedrongen de bewoners te informeren. Dat is in de loop van maart 2017 per brief gebeurd. De brief vindt u hier.

HPZ doet een dringend beroep op de bewoners het asbestmateriaal met rust te laten. Als zij gaan klussen is het verstandig contact met De Key op te nemen. Zoals in de brief staat: vraag bij twijfel om advies.

HPZ is blij dat de brief is toegestuurd aan de bewoners. Dit betekent niet dat daarmee alles is opgelost. Het is van groot belang dat De Key aandacht blijft houden voor dit onderwerp. De asbesthoudende materialen moeten natuurlijk zoveel mogelijk worden verwijderd door De Key. Zolang dat niet gebeurd is moeten (nieuwe) bewoners goed worden geïnformeerd.
En HPZ houdt ook de komende jaren de vinger aan de pols!

Waar zit asbest binnen/buiten?