Inschakelen Geschillencommissie Energie heeft zin!

Een voorbeeld van de bewonerscommissie uit Zandvoort

Het complex Louis Davids Carré in Zandvoort is voorzien van een collectieve duurzame energie-installatie. Met deze installatie wordt warmte en warm tapwater geleverd.

In de Warmtewet zijn regels opgenomen waaraan de leverancier moet voldoen. Onderdeel van de wet is de zogenoemde Compensatieregeling. Bij een storing die langer duurt dan 4 uur, moet aan de huurders een compensatiebedrag van € 35,- worden betaald. Naarmate de storing langer duurt loopt het bedrag op.

In juni 2016 werd in het complex geen warm water geleverd. Die storing duurde ruim 4 uur. Vanuit de Bewonerscommissie is dit aangekaart bij de leverancier, ZON Energie.

Het bedrijf deelde mee dat het niet verantwoordelijk was. Door een brandweeractie in de parkeergarage was er geen koud water meer. Het bedrijf kon daarom geen warm tapwater leveren.  Bovendien vond het bedrijf dat de Compensatieregeling alleen van toepassing is op de levering van warmte, niet op warm tapwater.

De Bewonerscommissie was het hiermee niet eens. In een bezwaarschrift is uitgelegd dat ZON Energie zich niet mag verschuilen achter een andere partij. Verder is naar voren gebracht dat de Compensatieregeling ook geldt voor warm tapwater.

ZON Energie reageerde opnieuw afwijzend. De bewoners moesten zich maar tot de gemeente Zandvoort of de brandweer wenden.

Voor een verschil van mening tussen een bedrijf als ZON Energie en de huurders kan de Geschillencommissie Energie worden ingeschakeld. De Bewonerscommissie heeft deze zaak voorgelegd aan die commissie. ZON Energie kreeg van de commissie een maand de tijd te reageren op het verhaal van de Bewonerscommissie. Na een hoorzitting zou er een einduitspraak van de commissie komen. Zover is het niet gekomen.

ZON Energie heeft voorgesteld de zaak te schikken. Het bedrijf verklaarde zich bereid het bedrag van € 35,- aan alle huurders uit te betalen. De Bewonerscommissie was uiteraard tevreden met deze uitkomst en heeft het voorstel ondertekend. ZON Energie heeft het bedrag van € 35,- kort na de ondertekening aan de huurders uitbetaald.

 bron: http://www.hvarcade.nl/nieuws