Getekende Prestatieafspraken

In oktober 2016 is op de site aandacht geschonken aan de Prestatieafspraken. Een aantal belangrijke punten is daarbij toegelicht. Met behulp van de volgende link kan het volledige, ondertekende, document worden geopend. Prestatieafspraken Getekend.pdf