Huurdersbijeenkomst De Key

De Key is van plan de woningvoorraad in Zandvoort over te dragen aan een andere corporatie. Het Huurders Platform Zandvoort (HPZ) is gevraagd mee te doen aan een verkenning. HPZ is op die uitnodiging ingegaan.

In de afgelopen maanden is een aantal keren overlegd over de opzet. Een belangrijke voorwaarde van HPZ was dat alle huurders gelegenheid moesten krijgen te reageren op de plannen van De Key. Die gelegenheid moest al aan het begin van het proces worden geboden. Aan deze voorwaarde wordt nu voldaan.

Alle huurders zijn uitgenodigd voor een informatieavond op 30 september 2019. De bijeenkomst begint om 19.00 uur in het NH Hotel in Zandvoort, Burg. Van Alphenstraat 63.

Tijdens deze avond kunnen de huurders naar voren brengen wat zij belangrijk vinden. HPZ vindt bij de beoordeling van een nieuwe coporatie een aantal punten van bijzonder belang. Wat kan de nieuwe corporatie betekenen als het gaat om bijvoorbeeld de betaalbaarheid van de huren,
onderhoud en renovatie, nieuwbouw, dienstverlening? HPZ wil graag van de huurders horen of ze het daarmee eens zijn en is benieuwd naar andere punten die de huurders belangrijk vinden. In het vervolg van het proces zal HPZ zich ervoor inzetten dat ook met die punten rekening wordt gehouden.

HPZ roept de huurders op de bijeenkomst op 30 september te bezoeken. Vergeet niet u aan te melden via zandvoort@dekey.nl