De Key is van plan het woningbezit in Zandvoort af te stoten aan een andere woningcorporatie. HPZ is gevraagd mee te werken aan het overleg met geïnteresseerde woningcorporaties. Aan HPZ is een vetorecht toegekend. Dit komt erop neer dat de overdracht niet doorgaat als geen enkele corporatie acceptabel is voor HPZ. Het woningbezit blijft dan bij De Key.

In de afgelopen maanden heeft HPZ uitvoerig nagedacht en overlegd over zijn rol in het proces. Belangrijk daarbij was de vraag of HPZ besluiten kan nemen die alle huurders aangaan. Na uitvoerig beraad heeft HPZ uiteindelijk besloten positief te reageren op het voorstel van De Key. Wel zijn daarbij kanttekeningen geplaatst over mogelijkheden voor alle huurders een inbreng te leveren.

In de brief aan De Key staat één en ander uitvoerig beschreven. Klik op de volgende link om de brief te lezen:
Brief Proces Zandvoort

De Key is van plan het woningbezit in Zandvoort af te stoten. De huurders zijn hierover geïnformeerd.

Per brief heeft De Key het Huurders Platform Zandvoort (HPZ) een voorstel gedaan over de aanpak.

In de komende weken zal HPZ een standpunt bepalen over het voorstel.

De brief aan HPZ kan via onderstande link geopend worden.

https://hpzandvoort.nl/wp-content/uploads/2018/08/Brief-proces-Zandvoort-30-07-2018.pdf

Minister Kajsa Ollongren (D’66) wil de regels voor de bouw versoepelen om met name de bouw in het groen aan de stadsranden mogelijk te maken. “Er moet meer in ’het groen’ aan de rand van de stad worden gebouwd. Met de huidige bouwplannen, die voornamelijk over projecten bínnen de stadsgrenzen gaan, redden we het niet.” Dat zei minister Kajsa Ollongren op 30 januari in de Telegraaf.

Gelukkig betekent dit niet dat dit ook gaat gebeuren. Daar beslissen steden normaal gesproken zelf over. En gezien de samenstelling van het Amsterdamse stadsbestuur hoeven we er nu niet echt bang voor te zijn. Maar alert blijven moeten we wel.

Lees meer op de website van Huurdervereniging Arcade

De huizenmarkt in Amsterdam is formeel als zeepbel aangemerkt. Dit blijkt uit de jaarlijkse UBS Global Real Estate Bubble Index, van de Zwitsere bank UBS. Dat betekent dat de huizenprijzen in Amsterdam flink overgewaardeerd zijn. De echte waarde ligt dus flink onder de nu gehanteerde prijzen.

Dit geldt eigenlijk ook voor de WOZ, want deze volgt de verkoopprijzen op de voet. Of loopt daar soms zelfs op vooruit met waarden die onrealistisch hoog zijn. Met andere woorden, de gemeentelijke belastingen doet mee met deze speculatie en stimuleert daarmee ook de prijsopdrijving. Dat zou niet mogelijk moeten zijn. Sociale huurwoningen zijn er niet om mee gespeculeerd te worden. De gemeentebelastingen moet in feite voor sociale huurwoningen uitgaan van de realistische waarden. En misschien zelfs een nog lagere WOZ, want sociale huurwoningen hebben in feite geen verkoopwaarde.

Vanuit de huurdersorganisaties zou er een actie in gang gezet moeten worden tegen de veel te hoge WOZ voor sociale huurwoningen. Wie zou hieraan willen meedoen? Meld je aaninfo@hvarcade.nl

Het complex met 32 atelierwoningen aan de Zomerdijkstraat in de Rivierenbuurt is een sleutelwerk in de Nederlandse architectuur. Het werd in 1934 gebouwd geïnspireerd door atelierwoningen van Le Corbusier in Parijs.

In 1987 is het complex voor fl. 950.000,- aan de gemeente Amsterdam verkocht. Vervolgens is in 1990 het complex voor het symbolische bedrag van één gulden overgedragen aan Woningcorporatie Lieven de Key, met belofte tot behoud van atelierfunctie. Toch zijn er sinds 2011-2012 beleidswijzigingen doorgevoerd die het complex en zijn bewoners direct treffen. Zo schrapte De Key kunstenaars en senioren als specifieke doelgroep en ging over tot verkoop van seniorencomplexen en atelierwoningen. Ook veranderde stadsdeel Zuid de originele bestemming Wonen-Atelier (WA)  in Wonen (W).

Hierbij de geschiedenis van het bijzondere pand en een omschrijving van de huidige kwestie omtrent atelierwoningen: het verlies van de bestemming, de jongerencontracten, toewijzingen via de CAWA en urgente vraag naar de zogeheten ‘Ijzeren voorraad’.

Lees meer op de website van Huurdersvereniging Arcade

Op grond van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder is De Key verplicht om Arcade in de gelegenheid te stellen om advies uit te brengen over voorgenomen besluiten met betrekking tot wijzigingen in haar beleid en/of beheer. Ook kan Arcade ongevraagde adviezen uitbrengen indien zij dat nodig vindt.

Arcade heeft de afgelopen maanden twee gevraagde adviezen en één ongevraagd advies uitgebracht.

Lees meer op de website van Huurdervereniging Arcade

Op 24 mei 2018 verscheen het Amsterdams coalitieakkoord ‘een nieuwe lente, een nieuw geluid’ tussen GroenLinks, D66, PvdA en SP.

Tijdens de verkiezingscampagne was de Amsterdamse woningmarkt een gewichtig thema. In het akkoord zien we dit nadrukkelijk terug.

Veel belangrijke onderwerpen komen voorbij: duurzaamheid, toerisme, nieuwbouw, studentenhuisvesting, ouderenhuisvesting, het middensegment, verkoop van de sociale voorraad, liberalisering, wooncarrière, woningdelen… Wij zijn benieuwd hoe De Key haar beleidsplannen naar dit akkoord zal schikken.

Lees meer op de site van Huurdervereniging Arcade

De prestatieafspraken voor het jaar 2018 zijn getekend en staan nu op de website.

 

Lees hier de prestatieafspraken voor 2018!

Een voorbeeld van de bewonerscommissie uit Zandvoort

Het complex Louis Davids Carré in Zandvoort is voorzien van een collectieve duurzame energie-installatie. Met deze installatie wordt warmte en warm tapwater geleverd.

In de Warmtewet zijn regels opgenomen waaraan de leverancier moet voldoen. Onderdeel van de wet is de zogenoemde Compensatieregeling. Bij een storing die langer duurt dan 4 uur, moet aan de huurders een compensatiebedrag van € 35,- worden betaald. Naarmate de storing langer duurt loopt het bedrag op.

In juni 2016 werd in het complex geen warm water geleverd. Die storing duurde ruim 4 uur. Vanuit de Bewonerscommissie is dit aangekaart bij de leverancier, ZON Energie.

Het bedrijf deelde mee dat het niet verantwoordelijk was. Door een brandweeractie in de parkeergarage was er geen koud water meer. Het bedrijf kon daarom geen warm tapwater leveren.  Bovendien vond het bedrijf dat de Compensatieregeling alleen van toepassing is op de levering van warmte, niet op warm tapwater.

De Bewonerscommissie was het hiermee niet eens. In een bezwaarschrift is uitgelegd dat ZON Energie zich niet mag verschuilen achter een andere partij. Verder is naar voren gebracht dat de Compensatieregeling ook geldt voor warm tapwater.

ZON Energie reageerde opnieuw afwijzend. De bewoners moesten zich maar tot de gemeente Zandvoort of de brandweer wenden.

Voor een verschil van mening tussen een bedrijf als ZON Energie en de huurders kan de Geschillencommissie Energie worden ingeschakeld. De Bewonerscommissie heeft deze zaak voorgelegd aan die commissie. ZON Energie kreeg van de commissie een maand de tijd te reageren op het verhaal van de Bewonerscommissie. Na een hoorzitting zou er een einduitspraak van de commissie komen. Zover is het niet gekomen.

ZON Energie heeft voorgesteld de zaak te schikken. Het bedrijf verklaarde zich bereid het bedrag van € 35,- aan alle huurders uit te betalen. De Bewonerscommissie was uiteraard tevreden met deze uitkomst en heeft het voorstel ondertekend. ZON Energie heeft het bedrag van € 35,- kort na de ondertekening aan de huurders uitbetaald.

 bron: http://www.hvarcade.nl/nieuws